شرکت پیشگامان فسا
شرکت پیشگامان سازندگی فسا

آگهی مجمع عمومی سالیانه

به اطلاع سهامداران گرامی می رساند بعلت بیماری کرونا و پرهیز از تجمع و خطرات ناشی از آن ، زمان برگزاری مجمع عمومی سال جاری در زمان مناسب با هماهنگی اداره محترم تعاون به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید

آگهی مجمع عمومی سالیانه

به اطلاع سهامداران گرامی می رساند بعلت بیماری کرونا و پرهیز از تجمع و خطرات ناشی از آن ، زمان برگزاری مجمع عمومی سال جاری در زمان مناسب با هماهنگی اداره محترم تعاون به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت پیشگامان فسا می باشد
طراحی و توسعه شرکت ماه آریانا